Kvalitetna izrada projekta

Prvi korak pri opremanju svakog objekta je izrada kvalitetnog nacrta tehnološkog procesa u samom objektu.

To ovisi od vrste objekta, kapaciteta, vrste hrane i slično. Firma Gastro Tehnika doo bavi se izradom idejnih projekata i konzultacija u vezi rasporeda opreme u samom objektu prema potrebama investitora, izradom troškovnika, projekta mikrolokacija priključaka energenata, nadzorom i savjetovanjem izvođača instalacija.

Svi projekti rađeni su po propisima koji važe na teritoriji BIH kao što su HACCP, propisi o gasnim uređajima i instalacijama, propisima za električne uređaje, zaštite na radu i zaštite od požara, i slično. U mogućnosti smo napraviti i 3D prezentaciju rasporeda opreme u objektu.

Share